Uživajte u Vašoj TAX FREE kupovini!
Strani državljani i zaposleni u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama imaju pravo povraćaja PDV na kupljene proizvode u BOMARu. 

Koliki je iznos PDV u Srbiji?

Porez na dodatu vrednost u republici Srbiji iznosi 20%. U koliko je cena proizvoda 1'000€, iznos PDV je 166.66€, ili 16.67% ukupnog iznosa. 

TAX Free strani državljani

Kako bi bilo ostvareno pravo na povraćaj poreza, potrebno je da prilikom kupovine donesete na uvid pasoš. Naše osoblje će Vam pripremiti obrazac REF-4 koji služi za povrat poreza i potrebno ga je overiti na granici.

Putnik koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Kako izvršiti povraćaj PDV?

BOMAR će za Vas prilikom kupovine pripremiti potrebne izvozne formulare, koje je uz kupljene proizvode, nekorišćene i u originalnom pakovanju, neophodno predstaviti organima Carine Republike Srbije pri izlasku iz zemlje. Prilikom sledećeg dolaska u BOMAR, na osnovu overenog formulara isplaćuje se kompletan iznos PDV u gotovini, ili na račun u banci. 

Povraćaj PDV-A za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Za povraćaj PDV-a potrebno je da prilikom kupovine donesete:

 1. SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 2. Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza
 3. Ovlašćenje osoba za nabavku robe
 4. Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu
 5. Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore) PPO-PDV obrazac overen od strane firme

Prilikom plaćanja robe, cena proizvoda će odmah biti umanjena za iznos PDV-a ukoliko prezentujete gore navedena dokumenta.

 

 

Enjoy in your TAX Free shopping!
Foreign nationals, diplomatic/consular offices and international organizations have the right on VAT refund when purchasing products in BOMAR.

* All retail prices shown in this website are retail prices with VAT included. Foreign nationals, diplomatic/consular offices and international organizations have the right on VAT refund when purchasing products in BOMAR. Feel free to ask our sales staff, it will be our pleasure to prepare documents and help you to achieve VAT refund.

What is the VAT rate in Serbia?

Value added tax in Serbia is 20% If the purchase price of the product is 1000€, the amount of VAT return is 166.66€ which is 16.67% of the whole amount.

TAX Free foreign nationals

For tax refund to be viable it is of crucial importance to present the valid passport when buying in the store. Our sales team will prepare Ref-4 form which is used to return the tax and must be stamped at the border crossing. Items bought in Bomar must leave the country latest three months after purchase and it is necessary to verify the Ref-4 form by the Serbian custom authorities. After verification on the border person verifying the form has additional three months to visit Bomar shop and claim full tax amount.

How to get the Tax refund?

During the purchasing process BOMAR will prepare all needed export documents which must accompany bought unused products in original packaging and must be presented to Serbian custom authorities when leaving the country. When you visit Bomar next time again with verified documents you claim the right on tax refund with verified form and it can be paid in cash or on bank account.

FOR DIPLOMATIC / CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:

 • SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization.
 • Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise.
 • Authorization of the person for the procurement of goods.
 • ID card and a copy of the person authorized to purchase.
 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free.
 • Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts).
 • PPO-VAT form stamped by the company.
© 2023 BOMAR. Sva prava zadržana.