Uživajte u Vašoj TAX FREE kupovini!
Strani državljani i zaposleni u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama imaju pravo povraćaja PDV na kupljene proizvode u BOMARu. 

Koliki je iznos PDV u Srbiji?

Porez na dodatu vrednost u republici Srbiji iznosi 20%. U koliko je cena proizvoda 1'000€, iznos PDV je 166.66€, ili 16.67% ukupnog iznosa. 

TAX Free strani državljani

Kako bi bilo ostvareno pravo na povraćaj poreza, potrebno je da prilikom kupovine donesete na uvid pasoš. Naše osoblje će Vam pripremiti obrazac REF-4 koji služi za povrat poreza i potrebno ga je overiti na granici. Artikli kupljeni u BOMARu moraju biti iznešeni u roku od tri meseca od datuma kupovine i potrebno je da tom prilikom prateći REF-4 bude overen od strane carine Republike Srbije. Nakon toga, u dodatnom roku od tri meseca potrebno je da ponovo posetite BOMAR kako bi Vam bio vraćen iznos plaćenog PDVa.

Kako izvršiti povraćaj PDV?

BOMAR će za Vas prilikom kupovine pripremiti potrebne izvozne formulare, koje je uz kupljene proizvode, nekorišćene i u originalnom pakovanju, neophodno predstaviti organima Carine Republike Srbije pri izlasku iz zemlje. Prilikom sledećeg dolaska u BOMAR, na osnovu overenog formulara isplaćuje se kompletan iznos PDV u gotovini, ili na račun u banci. 

Povraćaj PDV-A za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Za povraćaj PDV-a potrebno je da prilikom kupovine donesete:

 1. SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 2. Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza
 3. Ovlašćenje osoba za nabavku robe
 4. Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu
 5. Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)                                        PPO-PDV obrazac overen od strane firme

Prilikom plaćanja robe, cena proizvoda će odmah biti umanjena za iznos PDV-a ukoliko prezentujete gore navedena dokumenta.

 

 

Enjoy in your TAX Free shopping!
Foreign nationals, diplomatic/consular offices and international organizations have the right on VAT refund when purchasing products in BOMAR.

* All retail prices shown in this website are retail prices with VAT included. Foreign nationals, diplomatic/consular offices and international organizations have the right on VAT refund when purchasing products in BOMAR. Feel free to ask our sales staff, it will be our pleasure to prepare documents and help you to achieve VAT refund.

What is the VAT rate in Serbia?

Value added tax in Serbia is 20% If the purchase price of the product is 1000€, the amount of VAT return is 166.66€ which is 16.67% of the whole amount.

TAX Free foreign nationals

For tax refund to be viable it is of crucial importance to present the valid passport when buying in the store. Our sales team will prepare Ref-4 form which is used to return the tax and must be stamped at the border crossing. Items bought in Bomar must leave the country latest three months after purchase and it is necessary to verify the Ref-4 form by the Serbian custom authorities. After verification on the border person verifying the form has additional three months to visit Bomar shop and claim full tax amount.

How to get the Tax refund?

During the purchasing process BOMAR will prepare all needed export documents which must accompany bought unused products in original packaging and must be presented to Serbian custom authorities when leaving the country. When you visit Bomar next time again with verified documents you claim the right on tax refund with verified form and it can be paid in cash or on bank account.

FOR DIPLOMATIC / CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:

 • SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization.
 • Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise.
 • Authorization of the person for the procurement of goods.
 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu
 • ID card and a copy of the person authorized to purchase.
 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free.
 • Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts).
 • PPO-VAT form stamped by the company.
© 2023 BOMAR. Sva prava zadržana.