Politika reklamacija
 Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom, u pogledu pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete izjaviti reklamaciju u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača.

Za tu svrhu, dužni ste da se pojavite lično sa fiskalnim računom, slipom ili drugim dokazom o kupovini, na adresi Bomar doo, ul. Laze Telečkog 2 u Novom Sadu i da usmeno izjavite reklamaciju ovlašćenom licu – zakonskom zastupniku, ili može izjaviti reklamaciju telefonom na broj 062 10 44 444, pisanim putem na gore navedenu adresu, elektronskim putem na e-mail info@bomar.rs, odnosno putem trajnog nosača zapisa, opet sve uz dostavu dokaza da je proizvod kupljen u Bomar doo.

Vaša reklamacija će biti zavedena u knjigu reklamacija, a Vi ćete dobiti potvrdu o prijemu reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije.

Na svaku reklamaciju će Vam biti odgovoreno u roku od 8 dana, počev od dana prijema reklamacije, bilo u pisanom obliku, bilo putem elektronske pošte, opet sve u zavisnosti od načina podnošenja reklamacije, a konkretna reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana, počev od dana podnošenja iste.

Ukoliko kojim slučajem, iz objektivnih razloga ne budemo bili u mogućnosti da Vam udovoljimo sa rešavanjem reklamacije u dogovorenom roku, zamolićemo Vas za saglasnost za jedno kratko produženje roka za rešavanje reklamacije, sve u obostranom najboljem interesu.

© 2022 BOMAR. Sva prava zadržana.
Razvoj sajta Smart Web